ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV  
       น้ำร้อนที่ได้จากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ 65 C สามารถนำมาใช้โดยตรงในครัวเรือน หรือร่วมกันกับ ระบบทำน้ำร้อนอื่นๆ ในภาคบริการ , ภาคการผลิตและกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการระบบ ทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีความน่าสนใจและก้าวเข้ามามีส่วนช่วยลด ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเนื่องจากเป็นการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ซึ่งต่างจาก เครื่องทำน้ำร้อนประเภทอื่นซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และค่าบำรุงรักษาสูง โดยมีประโยชน์ ดังนี้
  • ลงทุนเพียงครั้งเดียว คืนทุนเร็วภายใน 2- 5 ปี แต่ได้กำไรจากการใช้น้ำ ร้อนฟรีนานกว่า 20 ปี ลดค่าไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ซึ่งแนวโน้มค่าไฟ ฟ้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามราคาน้ำมัน
  • ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไร้มลภาวะ สะอาด ไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้เสียง ช่วยลดปรากฏการณ์ Green House Effect ที่เป็นต้นเหตุทำให้ เกิดวิกฤติการณ์โลกร้อนและภัยธรรมชาติทั้งหลาย
  • ช่วยบดบังแสงแดดที่ตกกระทบบ้านทำให้ภายในบ้านหรืออาคารเย็นลง ทำให้ลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
  • ช่วยลดปัญหาจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้เครื่องทำน้ำ อุ่นไฟฟ้าที่อาจทำให้โดนไฟดูดไฟช๊อต หรือจากหม้อต้มก๊าซ, น้ำมันที่ อาจจะระเบิดได้
  • ระบบถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานและ มีประสิทธิภาพสูงทำ ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ช่วยลดค่าผันแปรจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยที่มาก อาทิ โรงงาน,โรงแรม,รีสอร์ท,โรงพยาบาลและอาคารขนาดใหญ่ ต้องจ่ายค่า ไฟฟ้าต่อหน่วยสูงขึ้นตามการใช้งานมากขึ้น การใช้ระบบทำความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง
  • ใช้น้ำความพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆและเชื้อแบคทีเรียใน เสื้อผ้าและภาชนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายอาทิ ไข้หวัด 2009 และ เชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจระบาดเพิ่มขึ้นในอนาคต
  • น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขจัดคราบสกปรกและไขมัน ในภาชนะ ต่างๆได้ดี ทำให้มั่นใจในความสะอาด และประหยัดน้ำยาล้างจานได้อย่างมาก
  • ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้น้ำร้อนได้ทุกจุดทุกที่ของบ้านและอาคาร ตามต้องการ
  • ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการอาบน้ำอุ่นเพื่อคลายความเครียดหรือ การอาบน้ำอุ่น ใส่สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพ ร่างกาย ทั้งยังนำน้ำร้อนมา ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์       ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์       ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ตารางเปรียบเทียบระหว่างเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังไฟฟ้า/น้ำมัน/ก๊าซ

พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซ
1.ลงทุนครั้งเดียว คืนทุนเร็วและกำไรจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน
1.ลงทุนแล้วมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากค่าเชื้อเพลิง จำนวนมาก ซึ่งแปรผันไม่ สามารถควบคุมได้
2.ไม่มีอันตราย
2.อาจเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้ารั่ว , ก๊าซระเบิด
3.เป็นพลังงานบริสุทธิ์ ไม่มีวันหมดและได้ฟรี
3.สร้างมลพิษ นับวันจะหมดไปและแพงขึ้น
4.อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปีขึ้นไป
4.อายุการใช้งานสั้นไม่กี่ปี อุปกรณ์เสื่อมชำรุด
5.อุปกรณ์ประกอบมีน้อยชิ้น
5.อุปกรณ์มีมากชิ้น
6.ซ่อมแซมง่าย
6.ซ่อมแซมยาก
7.ลดภาวะโลกร้อน
7.ทำให้โลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก
8.ช่วยลดปัญหาPeakLoadให้กับระบบไฟฟ้าอาคาร
8.สร้างปัญหา Peak Load ให้ระบบไฟฟ้าและ อาคารได้
 
 
Catalog สินค้าหน้าที่ 1 Catalog สินค้าหน้าที่ 2
Catalog สินค้าหน้าที่ 3 Catalog สินค้าหน้าที่ 4
 
ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน